Záverečná práca

REGRESNÁ TERAPIA

 

JEDEN ALEBO NIEKOĽKO ŽIVOTOV?

JEDEN ALEBO NIEKOĽKO PRÍSTUPOV?

     

Lektor: Ing. Balint Patrik                     

Spracovala:  Mgr. Dudinská Janka, 2005-2010,

Levoča 2010       

 

Obsah

1. Úvod.

2. Začiatky

3. Psychodynamický prístup

4. Rogeriánsky prístup

5. Ericksonova hypnoterapia

6. Virginia Satirová a ___ model

7. Relaxácia

7.1. Autogénny tréning

8. Sebapoznanie z pohľadu Jogy

8.1. Joganidra

9. Karma

10. Regresná terapia

11. Záver                           

12. Použitá literatúra

 

1. Úvod

            V tejto práci __ som sa chcela podeliť _&____;_____ vlastnú cestu, ktorou som ___________ v  osobnom, ale aj ______________ živote. Vždy išli tieto ___ časti mňa samej vedľa ____. Niekedy v súlade, niekedy som ______ len jednu, inokedy si ______ zavadzali alebo sa o seba potkýnali. __ tejto ceste bolo veľa _______ a ďakujem vyššej moci a všetkým, _____ ma na nej podporovali, ___ som mohla ísť vždy _____. Spoznala  som, že prekážky __ veľkým zdrojom. Často som ______ ísť s vlastnou kožou na ___. Boli úseky života, keď ________ slnko a ja som sa _____ tešiť zo svojho miesta __ slnku. Boli však aj ______, keď bolo zamračené alebo ______ búrky. Nebolo jednoduché pochopiť, __ sebapoznávanie v tomto svete nekončí, __ je to práca na ____ život. Alebo niekoľko životov? ______ jednoduché to pochopiť práve _&____;____, keď som si myslela, __ už stačí. Veď som mala __ sebou niekoľko výcvikových programov _&____;________ krížikov na chrbte.

             Je však ________ uvedomiť si, že som _____ cestu, ktorá ma bezpečne _____. Viem, že do svojho _____ raz prídem. Už netrvám __ tom, aby to bolo _____ a hneď. S pokorou a trpezlivosťou kráčam ______ životom a svojou cestou. Viem, __ občas zájdem aj na _________ cestičky, ale mám istotu, __ som na tej svojej.

             Stretávala som _____ učiteľov, ktorí ma inšpirovali, _____ viedli za ruku, aby ___ to mohla urobiť aj __, keď ma už potrebovali ___. Naučila som sa mnoho _______,  pohľadov a prístupov k človeku. Ale __, čo je spoločné pre ______, je hlboký záujem o človeka, jeho ________ a dôstojnosť,  blízkosť a odvahu stáť ___ ňom, keď ho ostatní _________ a hodnotia. Vidím to tak, __ je mnoho ciest, ktoré ____ k jednému cieľu. Nie je  ________ bojovať za ten či ____ spôsob, lebo každý krok __ ráta.

 

Mahátmá Ghándi povedal:

Buď zmenou, ktorú chceš ______.

 

Tento svet sa nemôže ______, ak my sami nepridáme ____ k dielu. Zmena sa môže _____ len skrze nás. My ___ tou nádejou, aby sme _____ žiť v lepšom svete.

 

Swami Maheshwarananda hovorí:

V skutočnosti existuje iba:

jedno náboženstvo: humánnosť,

jeden národ: ľudstvo,

jeden Boh: univerzálny Boh. 

 

            V mojom živote ____ veľa zmien. Vždy mám ____ nimi rešpekt, ale zmeny ________, ak sa ich nezľakneme. _____ tie najväčšie veci sa ____ v tichu, kde nikto zvonku ______, že sa vôbec niečo ____.

             Nedávam si v tejto ______, v tejto práci za cieľ _____ sa intelektuálnou cestou. Skôr __ to zastavenie sa v určitých _______ môjho profesionálneho života, pohľad dozadu.

            Sama som __________, koľko toho bolo. Vždy __ spätný pohľad prekvapí. Ako ______ dieťa svojich rodičov som _____ mávala pocit, že som __ tomto svete sama. Teraz, ___ sa obzriem, vidím svoju ______, jedinečnú rodinu, veľa priateľov, ________, klientov, z ktorých sa niektorí _____ priatelia, vidím veľa využitých, ___ aj premárnených šancí. Vidím, __ v mojom živote nie je ______. Je v ňom veľa ______.

 

2. Začiatky

            Dlho som _________, ako svoju prácu poňať, ___ k nej pristúpiť, keďže som _&____;______ prechádzala rôznymi výcvikovými psychoterapiami, _____ posúvali mňa, ale aj ____ prácu s klientmi.

            Tento proces _____ v roku 1978. Skončila som _____________ štúdium a začala  pracovať na ___________ v Bytčici pri Žiline. Bol __ nádherný čas začiatkov a zamilovaní __ do práce, ktorú som __ vybrala. Pracovala som skôr _ tzv. „psychotickými pacientmi“ a moja _____ týmto ľuďom bola postavená __ psychodráme, arteterapii, psychogymnastike, individuálnych ___________, technikách, s ktorými sme __ zoznamovali na psychoterapeutickom oddelení _&____;_____ u primárky MUDr. Štrossovej. Bola __ krásna práca, krásne stretávania __ s pacientmi na ich ceste _______. Objavovala som, že existuje ______ a spôsob,  kde sa dá _______ do ich sveta a priblížiť __ mu. Objavovala som, že __ nesmierne vnímaví a pravdiví. Naučila ___ sa veľmi veľa o nich, ___ aj o vzácnych okamžikoch približovania.

             Po určitom čase ___ zmenila pracovisko a začala pracovať __ Výchovnom ústave pre mládež.

            V tom čase som ______ dlhodobý výcvik psychodynamicky orientovaný _&____;__________ psychoterapii organizovaný pod záštitou ____________ školstva SR. Bola to _________ najkonštruktívnejšia vec, ktorú som _____ urobiť. Bol to spôsob, ___ najlepšie porozumieť sebe a následne _______ ľuďom, s ktorými som sa __________. Či už pracovne, alebo ______. Dokonca si myslím, že ___ vlastnej skúsenosti nie je _____ toto porozumenie objaviť. Som ______ presvedčená, že terapeut môže _____ ľudí len tam, kam ___ došiel, a preto je jeho ___________ rásť. Na vlastnej koži ___ sa učila, ako funguje ______, ako pôsobia primárne rodinné _______. Ako sa prenášajú skúsenosti a zážitky _&____;________ rodiny do novej, ako nikto _ nás nemôže uniknúť z ______ zákonitostí. Že to, akú _____ si v svojom živote vyberáme, __ ovplyvnené našimi ranými skúsenosťami _&____;_________. Že to, do akých _______ vstupujeme, aké vzťahy vytvárame, ___ je náhoda, a že sa __ s tým pracovať, dá sa _____ cesta, ako z toho, čo _________, von. Neznamená to, že __ všetko hneď vyhrané, ale _______ to, že viem, kadiaľ _____ cesta. A to je veľa. ___ v tme a obviňovaní je síce ________, ale nikdy neuvidíme blikať ______, nikdy neuvidíme farby, hĺbky _&____;______. Rast je niekedy ťažký _&____;____. Ale keď sa dieťa ______, na bolesť zvyčajne matka _______. Ak máme trpezlivosť, odvahu _&____;_____, sme pripravení objavovať nový ____.

Vo Výchovnom ústave /dnes __________ domov mládeže/ som pracovala _&____;15- až 18-ročnými dievčatami s rôznymi ______, veľakrát nie jednoduchými.

            Dievčatá v ústave __ niesli vo svojom vienku veľa ________, veľa smútku a zranení, ktoré ___ ovplyvňovali a človeku z vonku by __ mohlo zdať, že sú ________ „zlé“. Kto z nás má _____ súdiť. Toto nie je ______, ktorý im môže pomôcť. __ ich dokážeme pochopiť, dať __ napriek všetkému lásku a dôveru, _______ šancu pre život.

 

Hovorí sa: „Ak môžeš utekať, utekaj. __ nemôžeš utekať,  kráčaj. Ak _______ kráčať,  choď po štyroch.  _&____;__ nemôžeš ani to,  šúchaj __&____; aspoň po zadku.“

Príbeh

            Pamätám si __&____; dievčinu, môžeme ju nazvať, ____. Eva.  Bola veľmi milá, ___ bol to veľký „beťár“. __ ste sa s ňou __________, otvorila svoje srdce a mohli ___ počuť jej príbeh.

             Hovorila o tom, __ žije sama s mamou, že ____ nepozná. Sú chudobní a mama __ živí prostitúciou. Aby sa __ „ľahšie“ žilo, musela prostituovať __ Eva. Mala 16 rokov. _____ ju nútila. Ale keď ___ umiestnili v ústave, nebol  príjem ____, na aký bola matka ________, a tak Evina mama dostala ______ nápad. Zlomiť Eve ruku, ___ ostala doma. Tak sa __ stalo, no nepomohlo to. ___ sa  musela do ústavu ______. Nekonečná mamina „vynaliezavosť“ a obetavosť ___. Tak by sa možno ___ nazvať príbeh. Nebolo mi ______ jedno, keď som ho ________. Zaujalo ma, okrem iného, ___ sa mi tlačili slzy __ očí a čosi ma tlačilo __ hrudi, ako je možné _&____;________ skúsenosťami ísť ďalej do ______. Život sám ukazuje, že __ dá. Napriek všetkému Eva __ vie tešiť, vie sa _______ svetu, vie rozdávať radosť, ___ ... tak trošku bez ______. Neviem, ako sa Eve ____ teraz, ale keď som _ ňou bola naposledy, tešila __ na to, čo ju _&____;______ čaká. Nebola to moja _______. Je to niečo, čo ____ jej – akési nekomplikovanie ______ a sila brať veci také, ___ sú. Možno to bol ___ dar, ktorý dostala alebo __ ho vytvorila. Podobných osudov _ ústave stretnete veľmi veľa, ___ s rôznymi koncami.

V rámci psychoterapeutického pôsobenia v ústave ___ zavádzali komunitnú formu práce, _________ psychoterapiu, relaxácie, robili sme ___________, psychogymnastiku, prácu s denníčkami, voľné _______, pozitívny spôsob odmeňovania a tiež ____________ psychoterapiu.

            Neskôr som ______ som pracovať v Manželskej a predmanželskej _______, ktorá sa neskôr premenovala __ Centrum poradensko-psychologických služieb.

            Bolo to ______ skvelé miesto, kam ma ____ zavial a dovolil mi zbližovať __ s ľuďmi, ktorí mali dôveru _________ ma, zastaviť sa vo svojom ______ a hľadať odpovede na otázky. ____ to tiež nádherné objavovania. __ už bolo možné na _______ dospelých ľudí pozorovať, ako __ naozaj ľudské zákony opakujú _&____;__________.

 

Hovorí sa, že existujú tri druhy zákonov : ľudské, prírodné a kozmické, _____ božie. Zaujímavé je, že __ myslíme, že ich môžeme _______, dokonca nimi manipulovať. Naše ______ nám dávajú ale odpoveď, __ nič „nevychytračíme“. Všetko sa ______ späť k nám. Trpezlivo a jasne. ___ jasne, že to až ____. Ale je v tom istota, __ sa k nám vráti, čo ___ patrí.

Príbeh 

            Raz k nám  _______ „rozvodový prípad“ – manželský ___, v ktorom sa manželka rozhodla _____ návrh na rozvod. Boli _________ párom. Keď ste sa __ nich pozerali, ťažko bolo ______ tomu, čo sa doma odohrávalo. ____, nazvime ju Zuzana, sa _&____;_____ prípade rozvádzala druhýkrát. Práca _&____;_______ nie je taká, že __ snažíme nájsť vinníka, ale __ sa snažíme spolu s partnermi ________, kde uviazli, čo sa _____. Pri rozvode ostávajú deti ___ otca alebo bez mamy. __ nie je výhra. Rozvod _____ nazvať výhrou len vtedy, __ sú v rodine naozaj ohrození ________ jej členovia. Takže začali ___ pátrať, čo sa vlastne _____. Zuzana sa pomaličky rozrozprávala _&____;______ živote. Narodila sa do ______, kde otec pil a keď __ vypil, bol agresívny. Často _&____;____ všetci pred ním utekali. ___ vyrástla, zamilovala sa a vydala. _______ si, že jej trampoty ________. Nebola to však pravda. ________ sa im dieťa a  ________ si pripustila, že jej ___ je tiež alkoholik. Rozviedla __, prešla veľkým sklamaním a zariekla __, že sa už nevydá.

            Čas plynul _&____;_____ sa v istý čas nachádzala _&____;_________, kde oproti  bol ďalší _______, z okna ktorého sa na __ usmieval veľmi príťažlivý muž. _&____;___ sa cez okno začala _____. Mala  takú silu, ktorej ______ nevedela odolať. Myslela si, __ má toho najlepšieho muža. _______ sa. Opäť otehotnela. Narodil __ vytúžený syn. Ale ako __ hovorí, nešťastie nechodí po ______, ale po ľuďoch. Opäť _____ kolotoč zraňovania. Teraz nešlo _ alkohol, ale manželovu žiarlivosť, ____________ a ohrozovanie na zdraví. Vtedy, ___ už ležala na zemi _&____;____ priložený nôž na krku, __ rozhodla. Rozvod. Podarilo sa. ______ však neskončil. Zuzana už ____ ohrozovaná nebola, ale v rodine ________ pokračovali. Dialo sa niečo, __ sa prejavilo neskôr na ___ synovi. Keď dospieval, začali _______, drogy, problémy, ktoré ho ________ až k väzbe. Je to ______? Nie.

            Práca v poradni __ dennodenne nastavovala zrkadlo, ako __ veci dejú, ako sa ______ dejú a občas sa podarilo ______ výchylku, ale občas nie. ______ som si otázku, prečo __ to tak. Prečo nemôžem ______ vždy. Odpoveď neprichádzala a často ___ domov chodila unavená. Rozumela ___ veciam, videla som ich, ___ ostávalo tu ešte niečo ________.

 

4. Rogeriánsky na človeka ________ prístup. 

            Bola to ______ objavná vec. Rogers demokratizoval _____ medzi terapeutom/poradcom a klientom. Bol ___________, že samotní klienti – ___ ich akokoľvek vzdelaní doktori – najlepšie vedia, čo ich _______ a čo potrebujú, aby sa ________ napravila.

Prístup, je založený na _______, ale nie na empatii, _&____;______ sa strácate vy sami. _____ prístup hovorí, že terapeut __ len sprievodca na ceste _______. Nie je ten, kto ____ rieši za neho.

Rogers tvrdí, že všetky ______ bytosti majú tendenciu smerovať _&____; aktualizácii. Je to motivačná ____, ktorá poháňa ľudí k __________, ktorými sa zachováva a rozvíja ___ organizmus. Táto viera vo _______ schopnosť ľudí preberať zodpovednosť __ vlastný život je pre _________ formu terapie rozhodujúca. Tvrdí, __ dôvera v bazálnu schopnosť klienta ________ sa o seba, je rozšírením ____ postoja, že ľudia sú _____ múdrejší, než si myslia. _&____;___ prostredníctvom terapie sa môžu ______ získať dôveru v seba a prevziať ____________ za svoj život.

Keď som pochopila, že _____ právo brať klientovi jeho ____________ za seba samého, a že __ môže kráčať takým tempom, __ aké je pripravený, prestala ____ únava.

            Vo väčšine ______________ prístupov hrá dôležitú rolu __________ podstaty pojmu seba. Ak __ vnútorné vnímanie seba samého ______ so spôsobom, ako ho ___________ navonok, v medziľudských vzťahoch, potom ________, že je človek kongruentný, spojený sám so _____. Ak je však rozdiel _____ predstavou, ktorú máme o sebe _&____;___, ako ju prezentujeme, potom __ nie je kongruencia.

             Podľa Rogersa ______ v ranom vývine nadobúda túžbu __ kladnom prijímaní – po ___________, úcte, pochopení a akceptácii – bezvýhradnom pozitívnom _________.

Pre Rogersov nedirektívny prístup, __ význačné, že je  založený __ „aktívnom počúvaní“ . Prístup zameraný na _______ podporuje vnútorné prežívanie. Obracia _________ do nášho vnútra. Pomáhame _______ tým, že ho sprevádzame _&____;____ príbehu. To, čo robíme ___ klienta, sa skrýva za ______ rozhovormi, v ktorých ho prenášame _&____;___________ prežívania do vnútorného tvorivého _______.

Aktívna, pozorná, starostlivá a chápajúca ______ prítomnosť je v emocionálnom liečení  ____________ silou, ktorá existuje alebo _____ kedy existovala na svete.

Každý človek, ktorý sa _______ pokúšal pomôcť inej trpiacej _______ bytosti, to vie.

 

Príbeh

          Raz prišiel klient, _______ môžeme nazvať Adam. Mala ___ pri ňom pocit, že _____ skôr do kompetencie psychiatra. ___ veľmi vzťahovačný, podozrievavý, nedôverčivý. _____ si overoval, či nemáme ___________ zariadenie a pod. Chvíľu som ______, ale niečo ma zastavilo. ___ som si uvedomila, koľko ______ musel preukázať on, aby _______ do poradne k cudziemu človeku _&____;_______ sa otvoriť a požiadať o pomoc, ________ som pokoru, a tak sme __ sadli a začali spolu hovoriť. ___ to moment, keď „stál“ ___ mne pán Rogers a šuškal __: „Dôveruj mu a dôveruj aj ____“. Dôvera sa rodila veľmi ____, krok za krokom. Chvíľami ___ sa posúvali, chvíľami sme _____, ale boli sme spolu. ____ dovolil postupne odčarovať jeho ______, pozrieť sa na svoju ________, odpustiť svojim blízkym, okoliu, ___ aj sebe. Bola to ____ cesta o nájdení seba ako ____. Bola to cesta o hľadaní _____, ktorú nakoniec našiel vedľa ____. Po roku mi napísal ____. Veľmi dlhý list, z ktorého ___ sa dozvedela, že na ____ dvere zaklopal v poslednej nádeji ____ tým, ako urobí vec, _____ sa nedá zmeniť. Sama ___ v tom čase  netušila, že ________ bola taká vážna. Ďakujem, ___ Rogers, že sme sa _______ v správnu chvíľu a že ste _____ vedľa mňa. Dnes je ____ ženatý a má 2 deti.

 

 

 

5. Ericksonovská hypnoterapia

             Po nejakom ____ mi do pracovného života ________ šanca pridať do svojich _______________ zručností Ericksonovskú hypnoterapiu . Ďalší úžasný spôsob ___ pomôcť. Nuž a, samozrejme, ako __ býva, začnú prichádzať klienti, ___ ktorých je daný druh ______ vhodný. A tak sa aj _____.

Príbeh

           Prišiel, nazvime ho _____. Veľmi sympatický, mladý muž, _____ sa chcel ženiť. Bol __ však háčik, a tým bola ____________ erekcia, ktorá mu bránila _&____;_____________ sexuálnom živote. Prišla aj ____ priateľka, ktorá bola takisto _____ sympatická. Takže sme začali __ jeho probléme pracovať. Čo __ stalo? V čase tohto príbehu _______ chodili na vojenčinu na ___ roky. Niektorí už majú _&____;___ čase skúsenosti, niektorí ich ____________.&____;___ Tomáš však nemal žiadne. _&____;___ čase ho sex ešte ___________. Na vojne však dozrel _&____;___ vplyvom „skúseností“ svojich kamarátov __ rozhodol, že keď príde _____, prvé, čo urobí, pôjde __ diskotéku a vyspí sa  s nejakým _________, nech to už má __ sebou. Potom si nájde ______, ktoré bude mať naozaj ___. Stalo sa. Prišiel čas ______ sa  domov a on pokračoval _&____;______ pláne.  Išiel na diskotéku _&____;___ to dobre dopadlo, vypil __.

            Vieme, že _&____;_____ množstve alkohol môže znížiť ______, ale vo väčšom množstve __ opačný účinok a erekcia nie __ spoľahlivá.

            Na diskotéke __ zoznámil s náhodným dievčaťom, s ktorým __ rozhodol pre svoj vstup __ stavu muža. Keď však ______ k momentu sexuálneho styku, zlyhal. __________,&____; v tom čase už bol _____. Ostal mu veľmi zlý _____. Povedal si, že to ____ skúsiť ešte raz. Použil ____ ten istý scenár. Opäť __ vypil. Takto to niekoľkokrát _________ a presvedčil seba samého, že ___ je v poriadku. V terapii __________ toho, čo sa stalo _&____;__ on nie je chlapec __ jednu noc, že má ___ predstavy o tom, ako majú _____ komunikovať a rozvíjať svoj vzťah _&____;_______ hypnoterapie sa podarilo veľmi ______ jeho problém odstrániť. Svadba __ mohla konať a jeho šťastie _______.

             Pán Erickson ______ o tom, že našou starosťou ___ práci s klientmi, je uvedomiť __, že sú to individuálne _______, a  nemali by sme __ nechať spútať koncepciami. Tiež ________ ani na čase, ani ______, ale na tom, ako __ dotkneme osobnosti tým, že _______ správnu vec, v správnom čase.

             Ďalšie slová ________ od Ericksona: „Dôverujte svojmu _________. Je to veľmi rozkošný ______ života, veľmi rozkošný spôsob, ___ niečo robiť.“ A: „Neskúšajte ________ techniku niekoho iného. ... _______ svoju vlastnú.“

 

6. Virginia Satirová a jej _____

            Po určitom ____ prišla opäť príležitosť pracovať __ svojom sebarozvoji ako aj _________ ďalších profesionálnych zručností. Prišla _____ zoznámiť  sa s >Virginiou Satirovou.>To, ___ ma oslovila, je jej _______ prístup ku klientovi a  _&____;____ rodine.

Za základ považuje primárnu ______ mama, otec, dieťa a v tomto ______ sa odohráva to najdôležitejšie ___ človeka. Dobré, aj zlé. __ terapie vložila neverbalitu, dotyk, _____ a nesmierne prirodzený, ľudský prístup.

 „Bola presvedčená, že ak ______ svojim klientom viac vidieť, _____ a cítiť, ich osobné a medziľudské ______ ich privedú k vlastnému riešeniu. „

Veľmi dôležité miesto v jej ________ k človeku má pozitívny úmysel, _____ je skrytý pod každým _____, aj keď to navonok ___ nevyzerá. Bola presvedčená, že _______, s ktorým ľudia prichádzajú, je _______ ich vnútorného nastavenia, videnia. _&____;___ ako u mnohých ďalších terapeutov, __ tu nachádzame poznanie, že ________ nezmeníme, ale môžeme zmeniť _____ situácie na nás. Využívala ________ sochania na vytváranie modelov, _ ktorých sa klienti nachádzajú, __ umožňuje situácie „vidieť“ jasnejšie. 

Virginia Satirová o svojej terapii ______: „Je to jednoducho život, _____ sa chce stretnúť so _______. Ja ako terapeutka som ____________. Snažím sa ľuďom pomôcť, ___ sa naladili na svoju _______.“

Virginia Satirová , hovorí _ piatich slobodách:

 

Päť slobôd

Sloboda vidieť to, čo __ tu a teraz,

miesto toho, čo by ____ byť, bolo alebo bude.

 

Sloboda hovoriť to, čo ______ cíti a čo si _____

miesto toho, čo by ___ cítiť a čo by __ mal myslieť.

 

Sloboda cítiť to, čo ______ chce ,

miesto toho, aby cítil __, čo sa od neho _______, že má cítiť.

 

Sloboda požiadať o to, __ človek chce,

miesto toho, aby zakaždým _____ na to, čo mu ___ dovolí.

 

Sloboda sám za seba _____ odvahu a riskovať,

miesto toho, aby stále __________ bezpečie a nikdy nerozhojdal ___.

 

Terapeutické presvedčenia -  niektoré _&____;______________ presvedčení a princípov, na ktorých __ postavený Model V. Satirovej

 

1.  Zmena je možná. __ keď je vonkajšia zmena _________, je možná zmena vnútorná.

Väčšina  rodičov robí to _________, čo dokáže urobiť v danom _______.

Všetci máme tie>ktoré potrebujeme, ___ sme úspešne>zaobchádzali so svetom _&____;______.

Máme možnosti voľby, hlavne __ sa týka odozvy na _____, namiesto toho, aby sme _________ na situácie automaticky.

Terapia sa musí sústrediť __ zdravie a potenciál, a nie na _________.

Nádej je významnou súčasťou _____&__;

Ľudia na základe rovnakosti _&____;_____ na základe odlišnosti.

2. Hlavným cieľom terapie __ – rozhodovať sa sám __ seba.

3. Všetci sme  prejavom tej _____ životnej sily.

Väčšina ľudí pred tým, ___ (s čím) mu bolo _____. Predovšetkým vo chvíľach stresu.

Problémom nie je problém, ___ to, ako sa s problémom __________.

City patria k nám – __ naše, máme ich všetci.

Ľudia sú v podstate dobrí. __ potrebné, aby našli svoj _______ poklad (svoje JA, vnútro) _&____;_______ sa s ním a aby uznali __________ svojej sebahodnoty.

Rodičia často opakujú vzorce, _____ poznajú z čias svojho detstva, _&____;__ aj disfunkčné.

Nemôžeme zmeniť minulé udalosti, ___ to, aký majú na ___

Ocenenie a prijatie minulosti zvyšuje ____ schopnosť zvládať prítomnosť.

Jedným z cieľov na ceste _&____;_____ celistvosti je prijatie rodičovských ______ ako ľudí a stretnúť sa _&____;____ na ich rovine ľudskosti ______ púheho stretnutia sa s rolami.

Zaobchádzanie so svetom (coping) __ prejavom úrovne sebahodnoty. Čím ______ má človek sebahodnotu, tým ____________ zaobchádza so svetom .

Ľudské procesy sú univerzálne, _&____;____ použiteľné v rôznych situáciách, kultúrach _&____;____________.

Proces je cestou k zmene. _____ tvorí kontext, v ktorom sa _____ uskutočňuje.

V modeli V. Satirovej je hlavným ______ kongruencia a vysoká sebaúcta.

Zdravé medziľudské vzťahy stoja __ rovnosti hodnoty.

 

      Walter Zahnd , /z Chico State __________ v Kalifornii/. ktorý bol mojim ________ v tomto výcviku bol úžasným „_____“ v pomáhaní človeku. Keď som _________, ako to robí a opýtala ___ sa ho na to, on _________:&____; „Raz, keď som pracoval __ väznici, bol tam jeden _______. Zavraždil svojho otčima, ktorý ___ na vozíčku. Otčim, veľmi trápil ____ matku. Vedeli sme o ___ z dokumentácie. Chlapec bol veľmi ________ a nedalo sa k nemu _________. Veľmi som nad tým _________ a ponáral sa sám do ____, až som  našiel to ______ v svojom vlastnom vnútri, tú _____ a súčasne bolesť, ktorá dáva _______ silu konať tak, ako ____. Povedal som mu: „Nepoznám _______, ktorý by miloval  svoju _____ tak veľmi ako ty, __ by bol ochotný obetovať __ sám seba.“ Toto bola _______ veta, ktorá mohla preniknúť __ jeho sveta. Jeho oči sa _______ na mňa a on mohol _____ zo svojho vnútra“. Vtedy ___ si uvedomila, že ak __ chceme k človeku priblížiť a pochopiť __, v tej najväčšej hĺbke, je ________ hľadať podobné miesta v nás ______, lebo ich máme všetci. _____ len inak zafarbené.

 

Veľmi známe sú myšlienky  ________ Satirovej, ktoré vystihujú spôsob _____&____; blízkosti:

 

Ciele pre mňa

Chcem ťa milovať  a pritom __ nezvierať,

Oceňovať ťa a pritom ťa _______,

Byť s tebou a pritom ťa _______,

Pozývať ťa a pritom si _______ nároky,

Opúšťať ťa a pritom nemať _____ viny,

Kritizovať ťa a pritom ťa _______,

Pomáhať ti a pritom ťa ________,

Ak môžem mať to ____ od teba,  potom sa ______ pravdivo stretnúť a navzájom sa ________.

 

      Celá moja __________ práca bola veľkým požehnaním _&____;_&____;_______ som pristupovala k svojim klientom, _____ prichádzali. Práca psychoterapeuta alebo _______, ktorý sa stretáva s  _____ na svojej a ich ceste, ____ nie je vždy priamočiara. _______ sa pýtam, či mám _____. Nie som taký človek, _____ vidí až na koniec _____, som len taký, ktorý __ na ceste a neustále hľadá _&____;________ spôsoby, aby mohol na ______ pristúpiť do „loďky“ ich ______ a nejakým spôsobom byť užitočný.

 

7. Relaxácia         

            Našla som ju ___&____; diamant na ceste. Je __ úžasná technika, úžasný spôsob, ___ môže byť poskytnutá pomoc ____, ale aj sebe. Klienti __ ju mohli naučiť sami _ vracať sa k nej vtedy, ___ ju potrebovali, eventuálne ju _____ dostať nahratú na kazete.

Uvoľnením svalového napätia, reguláciou _____ dýchania dosiahneme aj uvoľnenie psychického _______. Preto o relaxácii hovoríme ako _&____;________ psychofyzického uvoľňovania.

Pomocou takéhoto uvoľňovania môže ______ regulovať a lepšie ovládať svoje _______ stavy, svoj citový život.

 

7.1.  Autogénny tréning 

Túto techniku vypracoval v dvadsiatych  ______ nášho storočia  berlínsky

neurológ J. H. Schultz _&____;______ ju autogénny tréning (AT), ______________ sebauvoľňovanie. Autogénny tréning pracuje _&____;_____ základnými princípmi, ktorými sú _________ a koncentrácia .

Relaxácia umožňuje na základe ______________ mechanizmov navodiť duševný pokoj _&____;_______ upokojiť a zharmonizovať aj činnosť vnútorných _______.

Koncentrácia  znamená sústredenie, ktoré ____ nie je kŕčovité, ale _________. Prehlbovaním koncentrácie sa postupne _________ do meditácie. Obrátením pozornosti __ svojho vnútra podnety z vonkajšieho _____ prestávajú pôsobiť rušivo. V tomto _____ môžme vnímať svoje vnútorné ______, ale môžme aj do ____ vstupovať, ovplyvňovať ich. Deje __ to prostredníctvom autosugescie, to _______ sebaovplyvňovanie pomocou myšlienok a predstáv. _________ tréning je jedna z ciest, ___ plne rozvinúť svoju prirodzenú _________.&____;          

Autogénny tréning sa skladá:

- z  nižšieho stupňa (šesť úloh, ktorými __ vypracováva sústredené uvoľnenie svalstva,  ____, srdca, dýchania, telesných orgánov _&____;_____),

- z vyššieho stupňa (autogénna meditácia), ktorý _____ na sebapoznávanie a sebarozvíjanie.

            Konečným cieľom __ je podľa jeho autora __, „ aby sa človek  predpísanými __________ stále viac vnútorne uvolňoval _&____;_______ do seba a aby dosiahol _&____;______ vychádzajúcu prestavbu celého organizmu, _____ umožňuje posilniť to, čo __ zdravé, a zmierniť alebo odstrániť __, čo je nezdravé.“

 Relaxáciu som v svojej praxi _________ veľakrát. Najmä vtedy, ak ______ bol natoľko rozrušený, že __ jeho stav bránil sústrediť __ na svoj skutočný problém. _________ bola tiež veľmi dobrým ________, ako sa ponoriť do ______ a poodhaliť to, čo __ v podvedomí deje.

 

8. Sebapoznanie z pohľadu jogy

Všetko so všetkým súvisí _ nemôžem v tomto svojom pohľade __________

jogu, ktorá ma ako  ______ sprevádza už 25 rokov. ____ má v mojom živote nezastupiteľné ______ a bola tou, ktorá ____ ukazovala v mojom živote na __, že náhody neexistujú, že ____ život máme v rukách, a __ život nekončí smrťou.

            Poznáme svoj _____ viac-menej od narodenia a napriek ____ nerozumieme, kto sme, odkiaľ ___ prišli, čo tu máme _____ a kam pôjdeme. Náš život __ plný zmätku, rôznych nedorozumení, _________ a začarovaných reťazcov.

            Ak porozumieme ____ samým, otvára sa nám _____ k porozumeniu k druhým ľuďom,  svetu, _______. Prepracovať sa k svojmu JA, _&____;_________ v nás, nie je jednoduché. _&____;______ veľakrát mávame pocit, že _______ na mieste. Problémy sa _______, voda stojí, kým si ___________, že je potrebné začať ___________ svoje myšlienky, sebareflektovať, nastúpiť _____ k sebapoznaniu, k vnútornej komunikácii, k vnútornému ___________, ale aj sebadisciplíne.

           

Swami Maheshwarananda, v svojej knihe ____ poselství podrobne rozoberá vnútorné _________ funkcie ( anthakaranu ), ktorými sú myseľ, ________, vedomie a ego.

Joga sa veľmi podrobne _______ problematikou duševného života človeka, ______ pochopiť jeho zákonitosti a zároveň ____________ najrôznejšie techniky a návody, ako _________ vnútornú harmóniu a slobodu a ako ________ odstrániť všetky prekážky, ktoré ___ bránia poznať seba samých _&____;_________ zjednotenie so svojím JA .&____;

Myseľ je chápaná ako _____ medzi vedomím a podvedomím. Jej _________ vlastnosťou je neustály pohyb. ____ našej mysle ovplyvňujú vnemy, _____ do nej vstupujú. Vlnenie, _____ sa pod vplyvom myšlienok _______, spôsobuje nepokoj, ktorým trpíme  _____ celé roky. Pomocou zmyslov _________ množstvo najrôznejších vnemov. Tieto __ ukladajú do podvedomia a ovplyvňujú ____ vnútornú prirodzenosť, spôsob nášho ________ a konania a tým aj celý náš _____ život.

            Myseľ vynáša ____ priania do vedomia, nehodnotí ___ ani nerozoberá. Nie je __________ za to, čo sa _&____;____ stane ďalej. Správa sa ___ myš, ktorá si vyhrabáva _&____;____ dieru. Myš pracuje všetkými ______ končatinami súčasne: predné nohy ______ hrabú a nečakajú, až zadné _____ odhodia. Rovnako tak myseľ _______ z podvedomia iba vynesie a okamžite __ vracia po ďalšie. Keby zotrvávala len vo ______, podvedomie by bolo blokované _&____;______ by sme depresiami. Keby ______ zostávala stále v podvedomí, bolo __ blokované vedomie a dostavili by __ halucinácie . Myseľ musí byť _____ v pohybe, môže odpočívať len _____, keď je skladište zážitkov _______.

            Ak nie ___ schopní svoje myšlienky kontrolovať, ______ najrôznejšími ťažkosťami, sme chorí, _______ do depresií, zmätkov, pochybností _&____;_________.

A opäť sme pri kontrole ______ mysle, svojich myšlienok, pri _____________, pri hľadaní príčin vlastného ________.

Intelekt    preberá všetko, čo _____ vynáša z podvedomia a čo sa _________ v podobe myšlienok.

 Nižšia úroveň intelektu sa ______ budhi . Samé o sebe je _____ pozitívny princíp, ale v spojení _&____;____ sa stáva sebecké. Ak __ budhi vyloží naše skúsenosti _________, objaví sa strach, zlosť _&____;__________. To všetko naň pôsobí, _____ začne dávať sebecké podnety, _____ naše zmysly realizujú.

 Vyššia úroveň intelektu – ______, sa postupne vyvíja z nižšej ______ intelektu. Vivéka znamená , ________ múdrosť, očistenú od ega, _________ oddeliť, rozlíšiť.

Harmonizuje intelekt a city, pomáha ___ vidieť skutočnosť v celom rozsahu _&____;______.

Pomocou vivéky môžeme robiť ___________, uvedomovať si svoje vlastnosti _&____;_________.

Snažme sa byť pozorovateľmi.   _____ problém, napríklad, strach z autority, ______ z cestovania, bolesť hlavy, opakovaný ___ výber partnera, má svoju _______. Ak ju objavíme, náš _______ sa rozpúšťa. Ak teda ______ problém odstrániť, musíme:

 1. porozumieť,
 2. odpustiť iným, ak si _______, že nám niečo spôsobili – otcovi, matke, súrodencom, partnerovi, __ priateľom, ale aj sebe.

Potom sa stávame slobodní, ____ získame pocit energie, vnútornej ____ a harmónie – stávame sa ____ sebou.

 

8.1. Joganidra

Joganidra = jogový spánok

Európskou podobou prastarej indickej _________ je autogénny tréning. Joganidra _________ vedomie s podvedomím, pretože pri ___ ani nebdieme, ani nespíme.   _________ sa joganidra učí iba ___ relaxačné cvičenie. V tejto fáze __ podobná autogénnemu tréningu.

V stave joganidry pôsobí sila _______.&____; Ak chceme, aby sa ___ splnilo nejaké čisté pozitívne ____________ či prianie, používame na ____ vyjadrenie krátke vety (sankalpu). ____ priania  funguje nezávisle na ___, či si prajeme niečo _____ alebo zlé. Každá myšlienka __ niekedy niekde v tomto vesmíre _____ skutkom. Preto si treba _____ zvážiť, čo si prajeme.

Joganidra – je veľmi ________, bezpečná a účinná technika na vnútorné ___________. Umožňuje nám preniknúť všetkými ________ vedomia.

 Môžeme sa vrátiť až _&____;______ okamžiku svojho života, pochopiť _______ svojich problémov a riešiť ich.

 

     Technika joganidry sa _______ na relaxáciu, uvoľnenie. Pomáha ________ pevnú vôľu, zbaviť sa ___________ tenzií, konštruktívne riešiť problémy, ________ schopnosť učenia  sa a pod. __ niekoľko stupňov. Nižšie stupne __ týkajú fyzického tela.

„Podľa dochovaných svedectiev učil _______ túto techniku od roku 1880. Od tej doby sa ____ po Indii a dostala sa __ do Európy a do Ameriky“. 

 

9. Karma

            Veľký mudrc  _&____;______ Tulsidas povedal:

„Dávno pred tým, ako ________ telo, bol osud daný.“

 

Swami Maheshwarananda v svojej knihe ______ sily v človeku píše: 

            „Všetko, čo ________, je dané vedomím. V každom _____ vibruje prasila vesmíru. Rozvoj _______ začína už v kameni,  kove, _________ vo vegetácii. Aj rastliny ____ schopnosť cítiť, nedokážu však _____ pocity vyjadriť a povedať ostatným. __ ďalšom stupni sú tvory, _____ síce vyzerajú ako rastliny, ___ patria do

živočíšnej ríše, napr. korály _____ morské sasanky. Potom nasledujú _____, ryby, vtáky, cicavce a medzi ____ na najvyššom stupni rozvoja _____ človek.

            Ľudia sú ______ tvory na tejto zemi, _____ majú slobodnú vôľu jednať _&____;__________ o svojom osude. Len ľudia __ schopní vytvárať a meniť svoj _____. Pretože sme si jasne ______ seba samých a môžeme jednať _____ vlastnej vôle, nesieme za _____ činy zodpovednosť. Platí teda ___ nás kozmický zákon karmy, podľa ktorého všetko, čo _&____;___ vychádza, všetky naše činy _&____;_______, prichádza späť k nám.“

Karmu  ovplyvňujeme štvorakým spôsobom:

 • myslením
 • slovami
 • vlastnými činmi a konaniami
 • činmi, ktorých sa dopúšťa ______ iný z nášho popudu

 

            Stručne povedané: ______, čo sme si kedy _______, čo sme povedali, urobili _&____;_________, je karma a karma je __&____;__, čo si práve myslíme, __ hovoríme, čo robíme. Po _____ zostáva fyzické telo na ____ a rozpadá sa. Päť prvkov __ rozpojí a každý sa navracia _&____;______ pôvodu. Človek však – __ keď je zbavený hrubohmotného ____ – existuje ďalej v astrálnej ______ ako duch „obalený“ jemnými ______: astrálnym /pránickým, mentálnym/ a kauzálnym. _&____;____ sú obsiahnuté city, poznatky, __________, spomienky. Stratili sme však krija-šakti – schopnosť jednať. Iba fyzické ____ umožňuje človeku robiť skutky _____ alebo zlé. Po smrti ________ nič. Po smrti nám ___ je k ničomu ani majetok, ___ tituly, ani spoločenská pozícia. _&____;__, do ktorej úrovne kozmu __ dostaneme, záleží len a len __ našich činoch, na našich _______.

Sú tri druhy kariem:

 1. Karma, ktorá sa nazhromaždila _&____;________________ životov. V jednom živote by ___ neboli schopní uniesť dôsledky ________ svojich činov. Preto sa ___ vracajú po častiach a pôsobia _&____;_______ a ďalších zrodeniach.
 2. Je to tá časť _____, ktorá  „dozrela“  na to, aby ________ v tomto živote.
 3. Sem patrí všetko, čo ______ v súčasnom živote. Toto sa _____ s karmou z predchádzajúcich životov _&____;________ bude určovať našu budúcnosť. 

Úlohou nášho bytia tu __ tejto zemi je získať ______ poznania.

10. Regresná terapia

            Je terapiou, _____ ma priťahovala odvtedy, ako ___ objavila, že život smrťou _______, keď som sa stotožnila _ myšlienkou, že naša súčasná __________ na Zemi by nemala ______, keby život ďalej nepokračoval. ______ by zmysel pracovať na ____, rozvíjať sa, riešiť problémy, ______ pravdu života, robiť dobro, ______, milovať.

   Sú chvíle, keď ____, že sme s klientom v situácii, ___ je odpoveď skrytá v ______ minulosti, keď nevieme získať _______ a riešenie v prítomnosti alebo blízkej _________. Stojíme pred nejakým múrom _&____;_____ je čas otvoriť dvere _&____;_________ imaginárnu hranicu, za ktorou __ skrýva odpoveď na problém _____ života, odpoveď na otázky: ___ to, že niekto sa ______ do rodiny, ktorá mu ________ dobré podmienky, niekto do ______, kde je utrpenie a veľmi _____ život? Toto nie sú ______.

             Keď prišla ___________ rozšíriť svoje zručnosti o regresnú _______, neváhala som. Zoznámila som __ s  Patrikom Balintom , ktorý mňa aj ostatných ________ voviedol do čarovného priestoru, _____ bežnému človeku môže zaváňať ______ alebo niečím, čo je _______ a nemáme právo sa ___ pozrieť alebo terapiu rovno ______. Jeho spôsob uchopovania  výcviku _&____;_____ vedenia bol veľmi láskavý _&____;_________.

            Vzhľadom k tomu, __ v tom čase som sa ________ joge už niekoľko rokov, ________ som bojovať s termínmi, ako __ minulý život, karma a pod.

            Regresná terapia ______ cestu k hlbokému pochopeniu príčin ______ problémov, ktoré sa nachádzajú _&____;________ životoch. Nepracuje prostredníctvom hypnózy, ___ „asociačnej pamäte“.

Jednou zo základných vlastností _____ pamäte je jej asociatívne ___________. Asociácia znamená spájanie alebo ___________ predstáv tak, že jedna _________ vybaví inú, ak sa _______ tieto predstavy vyskytli spolu. _____ vybavovanie a rozpomínanie z ______ sa deje na tomto ____________ princípe. Tak, ako sa ___ vybavujú veci a udalosti _ minulosti, môžeme sa do &____;___ našej minulosti", s využitím ______ asociatívneho princípu, dostať aj __. Využívame práve tento princíp __ to, aby sme si ________ podobné udalosti, ktoré sú ________ našich problémov v prítomnosti. 

V stave uvoľnenia klient prechádza _______ život a prechádza aj cez _______ tohto života. Vedie ho ___, a tou je problém, ktorý _____ rieši. Vždy človeka sprevádza ________ a bezpečne ho vedie do _________ a spolu s ním sa vracia ____ do prítomnosti.

Táto terapia vychádza z poznania, __ v čase traumatického zážitku, alebo _______ udalosti v minulosti došlo k zúženému _______, k stresovej reakcii nášho tela _&____;_____.&____;_&____;_______ podobných situáciách reagujeme podobne, __ keď nemáme zjavný dôvod _____ reagovať.

V teórii o regresnej terapii sa ______:  Takú informáciu z udalosti, _____ sa nachádza v našej ______, ktorá obsahuje bolesť alebo _________ jedinečnosť a zároveň stav ________ vedomia nazývame engram. Udalosť, kde sa nachádza ______ nazývame engramickou udalosťou. Udalosť, kde sa nachádza _____ bolesti alebo zdroj chýbajúcej ____________&____; nazývame primárny engram . Všetky informácie, ktoré __ v udalosti, kde nám ___ pripomínajú nejaké traumatické zážitky _____ chýbajúca jedinečnosť a zúžené _______, sa nazýva sekundárny engram . Pripomínanie a vybavovanie _________ informácií z udalosti z _________ do nášho podvedomia, sa ______&____; restimulácia engramu .

Spracovaním engramickej udalosti, príčiny ________, dochádza k abreakcii, k uvoľneniu napätia. _&____;_____ stave môžeme potom vidieť _&____;______ širšie súvislosti, ktoré sa v danom _______ odohrali. Vytvárame si tzv. __________ udalosť.

Príklad: S jednou klientkou sme _______ problém jej invalidy. Medzi ____ mi hovorí: „Viete, minule ___ videla, ako si moje _____ dospelé deti /syn a dcéra/ ________ chrbty. Tak ma to _________, že som sa musela __ nich vykričať. Potom som __ sama hovorila, čo sa _____, čo ma masáž tak _________.“ A keď sa pozrela do _________, uvidela seba ako malé _________, o ktoré sa rodičia nemohli ______, a tak sa o ňu starala _____ mama. Pokračovala: „ Stará ____ ma však nemala rada _&____;___ som nemala rada ani __ ju... ale každý večer, ___ jej musela masírovať chrbát“. ___ to uvidela, precítila, uvedomila __, ako vzájomná masáž jej ____ súvisí s jej súčasnosťou.

Znamená to, že masírovanie _______ bola pre klientku udalosť, _____ ju  len restimulovala, ale _______ – primárna engramická udalosť,  ____ v minulosti.

Nie je zaujímavé sa _______ do svojej minulosti zo __________. Vstupenkou je len hlboká _____ riešiť svoj problém. Tiež ___ je zaujímavé neustále sa _______ do minulosti. Tento pohľad __ však dôležitý k tomu, aby ___ mohli guľu, ktorú nosíme __________ na svojej nohe, o ktorú __&____;_____ potkýname odviazať a oslobodiť sa. ______ je, aby náš život _____ slobodne pokračovať ďalej a aby __ stal plnohodnotný, aby sme __ mohli stať sami sebou. _________ sú techniky a prístup, prostredníctvom _______ riešime príčinu fyzických problémov, ___________ problémov, vzťahových problémov, hľadáme __________ - čie vzorce správania _________ v svojom živote, alebo sa _______ oslobodiť vnútorné dieťa. Tak ___ V. Satirová v svojom prístupe _________ vnímanie klienta  v jeho zmyslovom _______ –vidieť, cítiť , počuť. _______ rozširovanie zmyslového vnímania sa ____ aj v regresnej terapii.

 

Vstup do prenatálneho obdobia , je zdrojom a súčasne _________ na mnohé problémy týkajúce __ hlavne modelov nášho správania. __ len tento pohľad veľakrát ____ odpoveď na niektoré otázky, __ ktoré keď nedostaneme odpoveď, ________ na ne celý život. Nachádzame _____ k pochopeniu, k uvedomeniu si, čo __ stalo, kde sme uviazli _____ nemôžeme byť sami sebou.

Terapia nikdy nie je ____________ a umožňuje klientovi spolurozhodovať, čo __ bude v terapii diať.

            Objavné je __ to, že môžeme ísť _&____;________ do traumatického zážitku, z ktorého __ klient už nevracia s negatívnymi _______, ale s porozumením danej situácie. _____ nie je dávaný na _________, ale na pochopenie, ktoré __ stáva zdrojom pozitívneho náhľadu _ fungovania v ďalšom živote.

      To, čo som _&____;_________ terapii našla, bol akceptujúci, _________, nehodnotiaci a kongruentný prístup __ klientovi.

 

Príbeh

            Dlho predtým, ___ som sa začala venovať _________ terapii, chodila ku mne _____ klientka, nazvime ju Barborka. ____ to veľmi živé dievčatko, _____ malo život pred sebou. __________ z rodiny, kde sa mama ______ rozviesť, napriek tomu, že _&____;____, keď sa vydávala, milovala ______ muža. Čas ukázal, že ___ nespoľahlivým mužom, ktorý svoje ________ riešil alkoholom. Mama sa ____ po určitom čase vydala _&____;____ Barborka získala nového otca _&____;_____ nového brata.

            V puberte veľa __________ a neskôr ju zas začali _________ úzkosti. Riešili sme ženské ________: problémy s vaječníkmi, nemala menzes _ objavovali sa vzťahové partnerské ________. Akosi sa v jej živote _____ veľké vlny. Už na ________ terapie sme obidve vedeli, __ rodinná minulosť ju veľmi __________, ale život prinášal naďalej ____, napriek  tomu, že situáciám ______ rozumela.

            Raz nás ____ navštívila s problémom, nález na  ______ prsníku. Samozrejme, bola veľmi _________. Tým, že v tom čase __ som mala výcvik v regresnej _______ ukončený, mohli sme siahnuť __ tieto techniky a pozrieť sa __ hranice bežných spomienok. Tam, ___ sme ešte neboli. A tak ___ sa vydali touto cestou. ___________ som si, že proces ____ súvisieť s tým, čo sme __ riešili: materstvo, vzťahy, mužský _______. Začali sme však postupne.

Pri prvom stretnutí sme pracovali technikou prenatálnou, ktorá dovoľuje pozrieť sa __ to, čo sa dialo _&____;_____ období. Čo prežívala mama, ___ jej model správania používa ________ v svojom živote. Videli sme _____ strachu, neistôt, samoty, únavy, ____, že mama nemá podporu __&____;______ mužovi a že sa musí rozhodovať ____. Barborka problémy mohla uvidieť _&____;_________, že mnoho z týchto modelov _______ sama. Hlavne pocit samoty. ________ je,  keď problém vidíme, ______ -  vtedy a tam - ____ šancu zvážiť, nakoľko tento _____ chceme používať ďalej alebo __ chceme zmeniť.

Druhé stretnutie. Pokračovali sme vo vzťahovej terapii s priateľom, s ktorým chodila _ minulosti. Svojho partnera milovala, ___ neposkytoval jej žiadnu ochranu, _____ schopný pozerať do budúcnosti _&____;_____ zodpovednosť.

Tretie stretnutie . Riešila vzťah so súčasným partnerom , ktorý bol diametrálne ___ ako ten predchádzajúci, ale ____ niečo nebolo v poriadku. Stále __ akosi nič v živote nemenilo. ___ biologické hodiny tikali. Prečo _______ rozvinúť ďalej svoje ženstvo, _______ rodinný život?

Štvrté stretnutie . Aktuálne boli vaječníky, _&____;___ sme siahli k hypnoterapii, ktorá ___________ na problémy  s jej vtedajšou ______.

Piate stretnutie   bolo prelomové. Pomocou ____________&____; „uvidela“ pri - príčine _______ problémov – niekoľko obrazov:

 1. malé dieťa, ktoré vie ____ len sedieť,
 2. situácia z puberty,
 3. terajší rodičia,
 4. na ľavej strane priateľ _, na pravej strane priateľ _.

Šieste stretnutie . Riešili  sme ženský princíp. Po tejto terapii ________ dostala menzes.

Siedme stretnutie . Riešili sme mužský princíp. Zmenilo sa jej __________ na skúškach

/študuje na VŠ/, lepšie ___, cíti sa nezávislejšia vo ________.

Ôsme stretnutie . Riešili sme vzťah _&____;______. Pochopila súvislosť medzi svojím

strachom z otehotnenia a založenia si ______ vlastnej rodiny. Sama to __________, že keby sme ale __ začiatku nerobili „prenatál“, bolo __ to ťažké. V ten deň _______ opäť menzes.

 

Sny

 1. Po poslednej terapii sen, _&____;______ sa objavovali dvaja orientálni _____, muž a žena.  Boli to _____ a princezná, boli pekní a ťažko __ rozoznávalo, kto je kto. ________ vie, že to bola ___. Zachraňovala  jeho. Museli preplávať __ druhú stranu jazera, tam ____ zachránení. Pršalo.  Mala veľmi _____ pocit.
 2. Veľa bahna, všetko sa _______ a odchádzalo kanálmi.

   

            Myslím, že ____ nepotrebuje ani komentár. Barborka ______ pracovať. V novej práci sa ___ darí. Jej prejav ženstva _&____;______ menštruácie je v poriadku. Držím ___ palce, aby to nové, _&____;____ mohla podporovať, dovolila mu  _____ rásť a rozvíjať sa.

Ukončením výcviku v Regresnej terapii _______ čas, že som opäť _______ svoju prácu a prešla som __ štátnych služieb do súkromnej _____. Odvtedy často siaham k _________ terapii. Tým, že umožňuje _________ do miesta, kde sú ________ príčiny a odpovede na naše ________ otázky, človek sa môže _________ od tyranie jedného významu, _____ si urobil práve v dávnej _________. Rozšírením možnosti videnia, cítenia _ pochopenia sa vracia človek __ prítomnosti slobodnejší a zrelší. Akceptovaním _______ takého aký je, akceptovaním ____ spôsobu videnia a rastu ____ šancu aj my byť ________&____; jedinečnosti ľudského vývoja.        

 

11. Záver

         Všetky moje skúsenosti, _________ mali a majú svoje miesto _&____;_____ praxi. Niekedy je to ____ technika, inokedy vzájomná prítomnosť _&____;___________ stretnutia. Bez dôvery, lásky _&____;________ ľudského porozumenia by sa ___ nedialo. 

         V chvíľach hlbokého napojenia __ na klienta, dejú sa ____ medzi nebom a zemou. Vždy s týmto __________ sadám ku klientovi a som __________ ho počúvať. Neuvažujem nad ___, akú techniku použijem, ale ______, čo práve on potrebuje, __ a teraz, v tomto čase. Počúvam ______, ale vždy najmä to, __ je za príbehom. Niekedy ______ kráčať spolu rýchlejšie, inokedy ________. Je ešte veľa otázok, _____ nosím  v súvislosti s pochopením tajomstiev _____ života, ale mám aj ____ trpezlivosti a slobody. Viem, že ______ sa deje bezpečne a tak, ___ je klient k pochopeniu a k ______ zmene pripravený.

Ja robím svoju vec _&____;__ robíš svoju vec.

Nie som na svete _____, aby som žil podľa _______ predstáv,

A   ty nie si na _____ preto, aby si ž il pod ľ a mojich.

Ty si ty a   ja som ja.

Ak sa náhodou vzájomne _______, je to krásne.

Ak sa nenájdeme, nedá __ nič robiť.

 

(F.Perls-humanistický psychológ)

 

12. Použitá literatúra

Monografie

Bohumila Baštecká -Psychologická encyklopedie – aplikovaná psychologie – Portál   2009, ISBN 978-80-7367-470-0

Lokšová Irena, Jozef Lokša: _________, motivácia, relaxácia a tvorivosť detí v škole, ______ 1999, str. 83

Karel Vojáček: Autogenní trénink , AVICENUM , Praha 1988 , 08-061-88

Paramhansa Svámí Mahéšvaránanda – ____ poselství , Krystal, 1994

Paramhansa Svámí Mahéšvaránanda – ______ síly v člověku, Mladá fronta Praha, ____ 80-04-1141-0, 2004 str. 22-23

Parmhansa Svámí  Mádhávánanda – ____ Amrit, Vydavateľstvo Mahéšvarananda

Joga v dennom živote,  Martin 1995, str.98

Stanislav Kratochvíl – Psychoterapie , AVICENUM, zdravotnické   nakladatelství, n.p. _____ , 1976

Virginia Satirová – Kniha _&____;______, Institut Virginie Satirové, nakl. ____ a SVAN, 1994

 

Zborníky, články:

Donigian,J.- Malnati,, R. – ________ incidents in group therapy, __________ 1987 /študijný materiál/

The Top 10 - The Most Influential Therapists __ the Past Quarter-Century preložil PhDr. Ivan ________. Prevzaté z bulletinu EMPATIA, ___. XIV., č. 51, Bratislava 2007

 

Internet. zdroj:     

www.regresnaterapia.sk

Záverečná práca vo _______ doc