Problémové okruhy

 

Manželské a partnerské problémy

Vrámci partnerských vzťahov sa často objavujú rôzne problémy a krízy, ktoré sú súčasťou vyzrievania vzťahu, ako aj partnerov navzájom. Je zákonité, že každý vzťah prechádza krízou. Jej zvládnutím sa vzťah stáva oveľa silnejší a zrelší. Romantická láska sa mení na lásku, ktorá je schopná uniesť oveľa viac, ako sme na začiatku očakávali. Už nie som len ja, ale sme  my dvaja, resp. rodina.

Rozvody

Ak vidíme východisko riešenia problémov spoločného manželského vzťahu len v rozchode, dôjde k rozvodu. Niekedy je to riešenie, ale inokedy je to len stav, keď nenachádzame iné riešenia svojich problémov,  v ktorých sme uviazli. Zastavením a poohliadnutím dozadu, sa ešte môžeme rozhodnúť pre inú cestu. Pozor, aby sme neopakovali rovnaké rozchody a nestretávali rovnakých partnerov. 

Vzťahové problémy 

Naznačujú, že sa potkýname a rôzne zranenia a bolesti, že v našom živote je málo radosti. Možno sa nám nedarí zlepšiť vzťahy v rodine (rodičia – deti), možno na úrovni kolegiálnych pracovných vzťahov, susedských vzťahov alebo iných opakujúcich sa nedorozumení v oblasti našej vzájomnej ľudskosti,  našej komunikácie. Vytváraním pozitívnych vzťahov v svojom blízkom či širšom okolí, znamená riadiť sa etickými princípmi v živote. Ak iní prestupujú dohodnuté hranice, nie je to dôvod, aby sme to robili aj my. Ak chceme, aby pravidlá v tomto živote fungovali, mali by sme ich v prvom rade dodržiavať my sami. Zmeny sa nezačnú diať mimo nás bez toho, aby sa najskôr neuskutočnili v nás.

Osobnostné problémy

Ak začínam tušiť, že sa stávam sám(a) sebe prekážkou,  je správny čas pozrieť sa, kde to väzí. Čo nevieme v svojom živote zvládnuť a prekonať – možno depresie, precitlivenosť, smútok, osamelosť, násilie....?

Rodinné problémy 

Vznikom rodiny vyvstáva veľký priestor na rôzne komunikačné hry, ktoré opakujeme zo svojej pôvodnej rodiny alebo ktoré učíme naše deti. Niekedy sme si hovorili: „Nikdy nebudem robiť svojim deťom to, čo robila moja mama alebo môj otec “ – a už sa to deje. Stáva sa, že život v rodine nezvládame, nemáme nad sebou, nad situáciou kontrolu. Možno do rodiny vstupujú podnety z vonku, ktoré narušujú harmóniu a prirodzenosť rodiny - svokrovci, nevera, alkohol... Inokedy nevidíme svoje vlastné problémy, ale ani možnosti, ako z toho von.

Krízy

Kríza môže byť veľkým zdrojom poznania o nás samých. Kríza neprichádza, aby nás život len pokoril, ale aby nám dal šancu byť silnejší, múdrejší a láskavejší.

Osobnostný rast

Veľmi úzko súvisí s hľadaním nových obzorov v sebe samých. Zvládnutím akýchkoľvek problémov a prekážok dochádza k osobnostnému rastu. Vnútorný rast sa nedeje cez zmenu iných, ale len cez zmenu nás samých.

Pomoc pri hľadaní príčin problémov

Príčina problémov často spočíva v minulosti a ani si to neuvedomujeme. Bez toho, aby sme pochopili svoju minulosť, sa nám rôzne situácie a komplikácie budú opakovať. V pochopení príčin

problémov je obrovská šanca, aby sme sa stali slobodnejší a naše problémy sa z nášho života postupne vytratia.

Stres 

Stres v tomto živote bol, je a vždy bude. Dôležité je uvedomiť si, že to, čo je pre niekoho už stresový podnet a vyvoláva obranné reakcie až chorobu, pre iného to môže byť bežný problém. Kľúčom sú naše nesplnené očakávania, túžby, postoje a emócie, ku ktorým sme dospeli alebo, ktoré sme sa naučili  v predchádzajúcom životnom období. S tým všetkým hodnotíme udalosti, situácie, ktoré nás stretávajú. Nie je možné povedať, že stres pôsobí len negatívne. V určitej dávke je silou, ktorá nám pomáha prekonávať prekážky, mobilizuje nás. Rozlišujeme teda či ide o prijateľný stres,  miernu záťaž, vtedy hovoríme o eustrese alebo či ide o negatívny stres, ktorý nás oslabuje, destabilizuje, ktorý nazývame distres.

Ak sa nedokážeme so záťažou vyrovnať, odstrániť alebo vyriešiť ju, dochádza k somatizácii, ktorej základom je napätie. Problémy z psychickej oblasti sa  prenášajú na telo. V praxi to znamená asi toľko, že potom miesto riešenia skutočného problému začíname vyhľadávať lekára, ktorý lieči dôsledok a nie príčinu. Stres môže pôsobiť v oblasti telesnej, duševnej či sociálnej. Môže sa však prenášať z jednej oblasti na druhú, dokonca môže pôsobiť v niekoľkých oblastiach naraz. Myseľ a naše emócie hrajú veľkú úlohu pri vzniku chorôb. Každá psychofyziologická porucha, každá emócia, hlavne negatívna a deštruktívna, okrem toho, že spôsobuje úzkosť a depresiu, narušuje tónus a rytmus svalov a ciev a spôsobuje poruchy dýchania. Pokiaľ proces trvá dlhšie, stáva sa chronický, môže spôsobiť stagnáciu, ochabnutie, poruchy funkcie žliaz s vnútornou sekréciou.

 

Hovorí sa, že len  tri veci v skutočnosti vstupujú a ovplyvňujú človeka:

  • strava
  • vzduch
  • stres

Je dôležité vedieť pracovať s týmito tromi procesmi v našom živote.

Ak prijímam čistú stravu, netoxickú – ozdravujem, liečim svoje telo, strava pôsobí ako liek. Ak prijímam čistý vzduch a ovládam dýchací proces – kumulujem energiu v tele. Ak sa naučím pracovať so stresom, zabezpečím si pokojnú myseľ, preruším všetky bludné kruhy a zažívam pocit harmónie.

Relaxácia

Je úžasná technika, úžasný spôsob, ako si môžeme pomôcť. Môžete sa ju naučiť a vracať sa k nej vtedy, keď ju budete potrebovať, eventuálne ju môžete dostať nahratú na CD. Uvoľnením svalového napätia, reguláciou rytmu dýchania, dosiahneme aj uvoľnenie psychického napätia. Preto o relaxácii hovoríme ako o technike psychofyzického uvoľňovania. Pomocou takéhoto uvoľňovania môže človek regulovať a lepšie ovládať svoje duševné stavy, svoj citový život.

Gravidjoga

Príprava na pôrod a rodičovstvo. Dlho sme žili v predstave, že dieťa v maminom brušku ešte nič moc nevníma, necíti a neuvedomovali sme si dopad vonkajšieho sveta. Pravda je taká, že budúci človiečik sa na príchod na tento svet pripravuje najčastejšie cez vnímanie a pocity svojej  matky. To, čo sa s ňou deje, v akom prostredí sa pohybuje, ako sa  cíti, či je šťastná alebo sa trápi, aký  vzťah má  so svojím partnerom, ako je  budúci  otec pripravený na svoju úlohu či je očakávané... a nespočetne veľa ďalších momentov má  podstatný  význam na psychický a fyzický vývoj dieťatka. Dieťa vníma viac, ako si len vieme predstaviť. Po narodení zážitky z bruška sú prekryté nespočetnými novými skúsenosťami, a aj keď  už vie dieťa hovoriť, eventuálne keď je dospelé, na toto obdobie si nepamätá. Všetko je uložené v jeho podvedomí. Ak sú v prenatálnom období problémy, tieto sa v dospelosti môžu rôznym spôsobom prejavovať. Príprava na pôrod a rodičovstvo je preto dobrým rozhodnutím, ako sa dozvedieť o tomto období viac a niečo pre kvalitu tohto  obdobia  aj urobiť.

Hľadanie zmyslu života

Niekedy sa nám zdá, že cesta končí, že niečo v našom živote  „umiera“. Stáva sa to vtedy, ak je pripravená pre nás nová cesta,nová výzva, nový zrod, nový pohľad.

Zdravý životný štýl

Súčasnosť otvára veľa možností, ktoré tu už boli, len sme o tom nevedeli alebo ich ignorovali, ba dokonca sa im vysmievali. Niečo vo vnútri nás tuší, že je potrebné niečo zmeniť. Nemá zmysel ísť starou nefunkčnou cestou. Máme šancu nechať sa  inšpirovať pozitívnymi vecami, ktoré v živote fungujú a prinášajú novú nádej.