Príbeh o vysnívanom tehotenstve

Istí manželia dlhodobo nemohli mať deti. Keď vyčerpali iné možnosti počatia, rozhodli sa prísť za mnou. Sadli sme si spolu niekoľkokrát. Hľadali sme príčinu, objavovali a rozpúšťali prekážky, ktoré bránili počať dieťatko. Po niekoľkých stretnutiach mi zavolali, že už neprídu. Radosť v hlase manžela bola evidentná. Oznamoval, že dôvodom je manželkino tehotenstvo.