RUŠ je skratka pre Rýchlu a Účinnú zmenu Skutočnosti

Každý, kto sa narodil do tohto sveta, dostal šancu pochopiť seba, svoj život a dostal aj možnosť dať si otázku: „Aký zmysel má môj život? Kam ho nasmerovať?“ Pri hľadaní odpovedí však mnohokrát potrebujeme prekonať úskalia tohto poznávania. Osobné problémy nás blokujú a nemôžeme sa pohnúť. Tieto bloky berú energiu, zaraďujú nás do kategórie nešťastných ľudí.

Mám skúsenosť, že metóda RUŠ je metódou, ktorá veľmi rýchlym, účinným a súčasne citlivým spôsobom pomáha nájsť korene príčin problémov. Učí nás chápať, že všetko sa dá riešiť, rozuzliť a potom uvoľnenú energiu využiť pre osobný rozvoj. Metóda RUŠ má presnú metodiku, ktorá umožňuje klientovi orientovať sa vo svojich problémoch a jasným spôsobom mu odhaľuje, že všetko dôležité, čo potrebuje pochopiť, je v ňom samom.

Metóda RUŠ spája v sebe princíp prísnej racionality, ale aj intuitívnosti, otvára cestu k láske k sebe samému, iným i k okolitému svetu. Odhaľuje a rozpúšťa príčiny negatívnych vlastností, psychických, ale tiež zdravotných problémov. Môžeme ňou riešiť problémy vzťahové, traumy, fóbie, rozvody, straty, rôzne zaseknutia v živote, zdravotné problémy a pod. Pozitívne ovplyvňuje rovinu fyzickú, mentálnu, sociálnu aj spirituálnu. Vníma človeka komplexne a celistvo. Vedie ho do introspekcie a odkláňa od obviňovania vonkajšieho sveta. Vonkajší svet je len naším vlastným zrkadlom. To, čo sa nám v živote deje a opakuje, nie je náhoda. Je to náš vnútorný program, ktorý sa stará o to, aby sa prehrával na našom filmovom plátne ten istý film, kým si neuvedomíme, že len my sami máme v rukách, aby sme ho vypli.

Mnohé metódy práce s osobnosťou človeka si kladú za cieľ pomôcť mu, ale metóda RUŠ učí, ako si môže človek pomôcť sám. Naučí ho byť samostatným na ceste poznávania svojho vnútorného sveta. Pomáha mu vyrásť cez pomoc jeho vnútornému dieťaťu, ktoré sa dokáže oslobodiť zo zranení. Pomôže mu pochopiť, odpustiť a konečne začať milovať. Milovať dokonalého človeka je jednoduché, ale milovať človeka, ktorý nie je dokonalý, je prejav skutočnej, bezpodmienečnej lásky. Neznamená to nechať si ubližovať, znamená to - milujem ťa takého, aký si, ale svoje problémy si potrebuješ riešiť sám. Pochopenie a láska sú nástrojom tejto metódy a sú nekompromisné. Ak nie sme ochotní vzdať sa svojho ega (egoizmu) a otvoriť srdce, cesta bude dlhá. Ak sme však pripravení, dejú sa tu „zázraky“. Každý z nás je zodpovedný za svoj život i za možnosť nosiť v sebe lásku a nechať ju vyžarovať do sveta. Dôkazom sú nasledujúce príbehy.

Príbeh prvý o Davidovi a druhom jazyku: Mala som možnosť stretnúť sa s jednou uznávanou kanadskou psychologičkou. Viedla kliniku pre emocionálne narušené deti. Na oddelení mali chlapca Davida, ktorý jej raz povedal: „Marylin, keď budem umierať, ty budeš pri mojej smrteľnej posteli:“ Ona na to: „David, čo to hovoríš? Veď ty budeš ešte dlho žiť.“ Prešiel určitý čas. Marylin bola na letisku a niekde cestovala. Zrazu mala veľmi silný pocit, že sa musí vrátiť na kliniku. Poslúchla svoj vnútorný hlas a vrátila sa. Keď vošla dnu, hneď jej referovali, že David sa vrátil. Prebehlo jej mysľou: „Prečo je tu, veď on už má 16 rokov, už sem nepatrí.“ Išla za ním do izby. Keď pristúpila k jeho posteli, David povedal: „Marylin, pamätáš, keď som ti hovoril, že budeš stáť pri mojej smrteľnej posteli? Ten čas je tu. Chcem ti však povedať, aby si povedala všetkým učiteľom, že môžu učiť dvoma jazykmi. Ak budú učiť len jedným, deti sa síce rýchlo naučia, ale nikdy neotvoria druhý kanál. Ak však budú učiť aj druhým jazykom, pôjde to možno pomalšie, ale otvoria obidva kanály. Tým druhým jazykom je láska. Povedz, prosím, všetkým učiteľom, aby učili aj tým druhým jazykom.“ Potom spolu v tichosti spievali a David odišiel.

Príbeh druhý o bolesti a láske: Prišla za mnou klientka, ktorá riešila svoj problém v manželstve. Uvažovala podať návrh na rozvod. V rodine žili dve maloleté deti, a preto situácia bola veľmi citlivá. Vzťahy medzi partnermi však boli dlhodobo narušené. Navyše, zaťažené širšou rodinou. Láska a porozumenie vychladli, už ani nevedeli vymenovať, čo im vlastne prekáža. Vzťah ale nepatril medzi tie, v ktorých by si partneri ubližovali viditeľne, fyzicky. Ich vzájomné odďaľovanie by som nazvala koróziou, ktorá sa k nim priplazila a pomaly ich rozleptala. Keď sme s klientkou riešili jej vzťah s manželom a príčinu manželských problémov, pochopila, že jej partner zrkadlí to, čo zažívala v detstve. Pochopila. Začala uvažovať nad tým, že dá svojmu vzťahu šancu. Cítila, že manželovi odpustila, že pripravila v sebe priestor pre nový začiatok. Po ukončení terapie prežívala veľké uvoľnenie. Po niekoľkých dňoch mi telefonovala. Mala zvláštny hlas. Povedala: „Chcem vám veľmi pekne poďakovať, že som si vzťah s manželom mohla vyriešiť a odpustiť mu. Tri dni po terapii mal autonehodu a zomrel.“ Vtedy som pochopila, o čom bol ten hlas. O bolesti a láske. Predpokladám, že by sme túto zmenu pochopenia a odpustenia ťažko zvládli inou metódou v rámci jednej terapie. RUŠ evidentne efektívne a rýchlo pomohla.

Príbeh tretí o zmene myslenia: Staršia klientka prišla za mnou s tým, že má depresie. Cítila sa zneužívaná mužmi a tvrdila, že už naozaj nevie, čo má robiť. Zneužívanie a z toho vyplývajúcu bezmocnosť cíti doslova všade. Deje sa jej to doma s manželom, v práci, ale aj inde. Čo muž, to určité ponižovanie a pocit, že sa ona stáva obeťou. Hneď na prvom sedení sme príčinu jej problémov našli v udalosti z detstva. Nesmierne sa jej uľavilo. Keď prišla na druhé stretnutie, opýtala som sa, ako sa jej darí. Čo jej vzťah s manželom? Akoby som sa pýtala na niečo, čo sa jej vôbec netýka. Odpovedala otázkou, ktorú potom rozvila: „Manžel? Toho už vôbec neriešim. To je minulosť. Rozmýšľam úplne o iných veciach.“ Uvedomila som si, že aj táto zmena sa odohrala po prvom a jedinom stretnutí.

Príbeh štvrtý o vysnívanom tehotenstve: Istí manželia dlhodobo nemohli mať deti. Keď vyčerpali iné možnosti počatia, rozhodli sa prísť za mnou. Sadli sme si spolu niekoľkokrát. Hľadali sme príčinu, objavovali a rozpúšťali prekážky, ktoré bránili počať dieťatko. Po niekoľkých stretnutiach mi zavolali, že už neprídu. Radosť v hlase manžela bola evidentná. Oznamoval, že dôvodom je manželkino tehotenstvo.

Piaty príbeh o vrátení sa do života: Klientka, ktorá mávala psychotické ataky, sa rozhodla riešiť situáciu u mňa. Stretli sme sa niekoľkokrát. Hľadali sme pomocou metódy RUŠ príčiny, prečo sa dostáva za hranicu prirodzeného života, prečo z neho uteká. Naša spoločná terapeutická cesta ešte nie je skončená, ale výsledok sa už dostavil. Žena je v súčasnosti stabilizovaná a bez liekov. Uvedomila som si, že pozitívne výsledky sedenia s klientmi sú odpoveďou na to, že metóda RUŠ je rýchla a účinná. Samozrejme pre tých, ktorí sa rozhodli vyriešiť si svoje problémy. Na seminároch s metódou RUŠ sme sa učíli „hovoriť“ druhým jazykom z prvého príbehu. Autor metódy RUŠ, Karel Nejedlý, používa tento druhý jazyk a transformuje ho do metódy, vďaka ktorej sa môžeme dotýkať bezpodmienečnej lásky. Tento svet je zavesený na niti lásky. Našou úlohou v živote, do ktorého sme sa narodili, je rozpoznávať ju, posilňovať a inšpirovať ňou tých, ktorým osobné problémy zabraňujú kúpať sa v jej sile.

Metóda RUŠ www.metodarus.cz