Cenník

Poradňa nemá podpísanú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou, klient si hradí výkony sám.

 

Základná sadzba hodinovej (60 minút) odmeny

Psychoterapia + Poradenstvo

Individuálna konzultácia

30 € 

Konzultácia  pre dvojicu

35 €

Skup. konzult. na l účastníka

10 € 

Terapia môže trvať 2-4 hodiny.

 

Psychologické vyšetrenie - pychodiagnostika 

Parciálna psychodiagnostika

35 €

Komplexná psychodiagnostika

70 €

             

Deti, študenti, dôchodcovia a nezamestnaní dostávajú zľavu 10%.